Ekonomifakta

Läget i ekonomin - maj

Publicerad: 2015-09-21

Under maj steg stämningsläget i ekonomin något och statistiken över antalet personer som varslades om uppsägning vände åter nedåt. Totalt sett kvarstår dock bilden av att läget i ekonomin är svagare än normalt.

Stämningsläget i ekonomin steg något i maj vilket visar sig i att Berometerindikatorn steg med 2,2 enheter. Endast hushållens konfidensindikator ligger nu kvar under det historiska genomsnittet på 100. Värt att notera är även att antalet personer som varslades om uppsägning sjönk i april efter att ha ökat kraftigt under mars månad. Förhoppningsvis var det ovanligt höga värdet för mars en engångsföreteelse.

I slutet av förra veckan publicerade SCBSCB: nationalräkenskaperna för det första kvartalet av 2015. På årsbasis steg BNPBNP: med 2,5 procent. Exporten sjönk med 0,7 procent samtidigt som importen sjönk med 1,5 procent. Det resulterade i att exportnettot gav ett positivt bidragbidrag: till BNPBNP: utvecklingen om 0,3 procentenheter.

Ta del av samtliga indikatorer här:

av Christian Holmström

Publicerad: 2015-09-21

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi