Ekonomifakta

Läget i ekonomin - februari

Publicerad: 2017-03-06

Det goda stämningsläget som inledde året höll i sig även under februari månad vilket visar sig i att Barometerindikatorn ligger kvar på en hög nivå. Varuexporten steg rejält under januari jämfört med samma månad föregående år och läget är nu att betrakta som neutralt.

Under februari publicerade SCBSCB: nationalräkenskaperna för 2016 och tillväxten uppgick till 3,3 procent på årsbasis. Det största bidraget till tillväxten kom från ökade investeringar, främst då investeringar i byggnader och anläggningar. Även hushållens konsumtion lämnade ett relativt stort bidragbidrag: till den totala tillväxten. Där handlade det inte minst om konsumtionsutgifterkonsumtionsutgifter: kopplade till boendet, fordonsinköp samt konsumtion av rekreation och kultur. Högkonjunkturen står sig således även om prognoserna för 2017 dessvärre pekar mot en lägre tillväxttakt.

Den goda konjunkturen återspeglas även i många av indikatorerna i Läget i ekonomin. Varuexporten tog ett kliv uppåt och läget går från svagt till neutralt. Därmed återfinns endast två svaga indikatorer – industriproduktionen och räntespreaden mellan Tyskland och GIIPS-ländernaGIIPS-länderna:.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin - februari

av Christian Holmström

Publicerad: 2017-03-06

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi