Ekonomifakta

Läget i ekonomin - april

Publicerad: 2017-05-09

Under april höjdes stämningsläget i ekonomin vilket visar sig i att Barometerindikatorn steg med fyra enheter till 112,8. Relativt få, 3 027 personer, varslades om uppsägning under mars. Dessutom klassas nu Ericsson AB inte längre som industriproducent utan istället som tjänsteföretag.

Högkonjunkturen håll i sig vilket visar sig i att Barometerindikatorn ligger klart över 100 strecket. Uppgången förklaras främst av en ökad optimism inom tillverkningsindustrin. Vidare är industriföretagen ovanligt nöjda med orderstockarnas storlek.

Antalet personer som varslades om uppsägning under mars månad var ovanligt lågt. Jämfört med samma månad föregående år minskade antalet varselvarsel: med 748 stycken. Senast en mars-månad hade så få varselvarsel: var 2008.

Tjänsteproduktionsindex kommer framöver att bli mer svårtolkat än tidigare vid jämförelser över tid. Detta till följd av att SCBSCB: klassar om Ericsson AB från Tillverkning av kommunikationsutrustning till Datorprogrammering. Därmed blir bolaget ett tjänsteföretag istället för en industriproducent. Data revideras bakåt till och med januari 2015 vilket medför ett tidsseriebrott vid årsskiftet 2014-2015.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin - april

av Christian Holmström

Publicerad: 2017-05-09

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi