Ekonomifakta

Hushållens konsumtionsutgifter efter ändamål

Senast uppdaterad: 2024-03-07

Förändringar i konsumtionsmönster påverkas av skiftningar i priser och konkurrens på varor och tjänster. Men även tillgången till nya varor och tjänster påverkar vår konsumtion. Till exempel har digitaliseringen inneburit att vi idag lägger mer pengar på kommunikation än tidigare.

Loading

Förändringar i hushållens konsumtionsmönster går i regel långsamt och kan vara svåra att urskilja från ett år till ett annat. Ett skäl till att konsumtionsmönstret ändras är att vissa varorvaror: eller tjänstertjänster: ökar mer i pris än andra. Här påverkar både inhemsk konkurrenskonkurrens: och billiga importvaror från utlandet en stor roll.

Några trender som däremot går att urskilja är att hushållen lägger allt mindre av sina pengarpengar: på livsmedel och bostad. När det gäller bostäder spelar de tidigare låga räntekostnaderna en stor roll.

Den minskade kostnadsandelen som hushållen lägger på livsmedel beror bland annat på att matkostnaden har minskat, framför allt genom utökad livsmedelsimport. Utvecklingen har däremot under år 2022 och 2023 påverkats till följd av den höga inflationen.

Jämfört mot år 1995 har utgiftsandelen som hushåll lägger på bland annat restaurangbesök ökat. Likaså lägger hushållen en större andel av sin konsumtion på varorvaror: och tjänstertjänster: inom området kommunikation, till exempel telefoni. Gruppen övriga tjänstertjänster: innehåller exempelvis personlig service och samhällsservice. Ökningen beror till stor del på att vi med stigande inkomster kostar på oss allt fler tjänster .

Loading

Senast uppdaterad: 2024-03-07

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi