Ekonomifakta

HDI - Index för mänsklig utveckling

Senast uppdaterad: 2023-08-16

Human Development Index (HDI) är ett välfärdsindex som tar hänsyn till länders förväntade livslängd, utbildning och inkomst. HDI är ett värde mellan 0 och 1. Sverige rankas ofta högt när det kommer till levnadsstandard och hamnade år 2021 på en 7:e plats i världen med 0,948. Överst på listan ligger Schweiz med 0,962 och längst ned Sydsudan med 0,385. Genom att förstora kartan kan man även välja tabellformat.

Loading

På kartan kan man utläsa att levnadsstandarden är högre i vissa delar av världen. Länder med högt HDI ligger ofta nära andra länder med högt HDI och vice versa. Tidserien visar att samtliga representerade delar av världen har ett högre indexindex: idag än på 1990-talet vilket visar på en generellt positiv utveckling globalt. Europa och Centralasien har haft den procentuellt största ökningen.

Välfärdsmått används för att mäta och jämföra levnadsförhållanden i och mellan länder. Det vanligaste välfärdsmåttet är BNPBNP: som mäter hur rikt ett land är. Human Development IndexIndex: kallas på svenska ’indexindex: för mänsklig utveckling’. Indexet används för att fånga fler aspekter av utveckling än endast det ekonomiska. Förutom BNPBNP: per capitaper capita: tar HDI även hänsyn till landets förväntade livslängd och hur många år befolkningen utbildar sig. Dessa mått förväntas avspegla befolkningens hälsa och tillgången till kunskap. Samtliga faktorer görs om till separata indexindex: (I) och vägs sedan samman enligt formeln:

HDI blir ett värde mellan 0 och 1 där tal nära 0 innebär en kort förväntad livslängd, få år i skolan och ett lågt BNPBNP: per capitaper capita:. Ett högt värde nära 1 indikerar istället att landet är rikt med god hälsa hos befolkningen och god tillgång till kunskap.

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi