Ekonomifakta

Bättre än vi trodde är fortfarande inte bra

Publicerad: 2020-06-17

Idag kom Konjunkturinstitutet med en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Tillväxten under 2020 revideras upp från -7 procent till -5,4. Att läget nu ser något bättre betyder dock inte att utsikterna är goda. Nuvarande bedömning skulle innebära det största fallet i BNP i modern tid.

Efter en skarp nedgång är det lätt att tolka en förbättring av läget alltför starkt. Det klassiska exemplet är en aktieaktie: som faller med 10 procent under en dag för att sedan gå upp med 10 procent under nästa dag. Ökningen med 10 procent kan se imponerande ut, men aktien kommer fortfarande vara värd mindre än den var innan nedgången.1 Även när det gäller prognoser och arbetsmarknadsstatistik gör man klokt i att inte tolka förbättringar av ett mycket allvarligt läge alltför positivt.

Konjunkturinstitutets senaste bedömning av Sveriges tillväxttillväxt: under 2020 pekade på att BNP skulle minska med 7 procent. Dagens bedömning är något ljusare, nergången skattas till 5,4 procent. Bättre än vi trodde betyder dock inte att läget är bra. Även med dagens mer positiva bedömning skulle nedgången bli den största i modern tid under ett enskilt år.

Loading

När osäkerheten är stor bör prognoser ställas mot utfall i ett längre perspektiv och inte bara jämföras med föregående prognosprognos:. Samma resonemang gäller för arbetsmarknadenarbetsmarknaden:. Tidigare bedömdes arbetslösheten öka till 10,2 procent under 2020. Med dagens bedömning stiger den ”bara” till 8,5 procent. Konkret innebär det dock att närmare 100 000 fler personer kommer vara arbetslösa vilket visar på hur allvarlig situationen är.

1En aktie värd 100 kronor faller med 10 procent till 90 kronor dag 1. Nästa dag går den upp med 10 procent av 90 kronor till 99 kronor.

av Christian Holmström

Publicerad: 2020-06-17

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi