Ekonomifakta

Företag per bransch

Senast uppdaterad: 2023-11-01

Två tredjedelar av företagen i Sverige är verksamma inom tjänstesektorn. Under det senaste århundradet har det skett flera strukturomvandlingar och Sverige har gått från en branschstruktur med en jordbruksekonomi till en tjänsteekonomi.

Loading

Den svenska branschstrukturen har förändrats mycket under det senaste seklet. Från att ha dominerats av jordbruk, skogsbruk och fiskeföretag så har industriföretagen expanderat stort. Idag är det dock tjänstesektorn som dominerar.

De allra flesta företagen, cirka 66 procent, finns inom tjänstesektorn. Här är det detalj- och partihandelsföretag samt företagföretag: inom företagsservice (exempelvis konsultbyråer) som utgör den största delen. Ungefär en femtedel av företagen är jordbruks- skogsbruks- eller fiskeföretag och 14 procent återfinns inom industrin.

Andelen anställda per branschbransch: visar på en något annorlunda fördelning. Mer än två tredjedelar av alla anställda i näringslivetnäringslivet: är anställda i tjänstesektorn. Nästan en tredjedel av alla anställda är anställda inom industribranscher medan företagföretag: inom jordbruk, skogsbruk och fiske endast har drygt en procent av alla anställda.

Det är företagföretag: i det privata näringslivetnäringslivet: som är inkluderade i denna statistik, det vill säga privatägda och utländskt ägda företagföretag: som är registrerade som antingen aktiebolagaktiebolag:, handels- eller kommanditbolag, enskilda firmor eller fysiska personerfysiska personer:. Offentliga företagföretag:, och andra mindre traditionella typer av företagföretag: såsom bostadsrättsföreningar och dödsbon är inte inkluderade här. Dessutom är företagföretag: inom traditionellt offentliga sektorer såsom försvaret och offentlig förvaltning bortrensade. Du kan läsa mer om hur rensningen är gjord här

Loading

Senast uppdaterad: 2023-11-01

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande