Ekonomifakta

Hur svenska är de svenska storbolagen?

Publicerad: 2016-06-09

I veckan har SVT:s granskning av de svenska storbolagens skatteinbetalningar rönt stor uppmärksamhet. Tittar man närmare på dessa bolagen är det dock tydligt att de inte alls är så svenska som man först kan tro.

Att bolag under vissa år betalar mer eller mindre bolagsskattbolagsskatt: i Sverige är inte speciellt underligt. Förluster från ett år kan periodiseras och kvittas mot vinster under ett annat år. Att avgöra vad som är en rimlig skatteinbetalning ett enskilt år är inte helt enkelt.

För större koncerner med många utländska dotterbolagdotterbolag: blir det än mer komplicerat då vinsterna ska beskattas i rätt del av koncernen. Förutom att skatt ska betalas i rätt land skiljer sig skattereglerna åt mellan olika länder. En viss del av överskotten ska beskattas i det land där produktionen sker, en annan där försäljningen sker. Det räcker med en snabb blick på dessa storbolags årsredovisningar för att inse hur komplicerat detta är då verksamheten ofta är spridd till ett stort antal länder. Bolagen är inte alls så svenska som man skulle kunna tro.

Ser man till den totala omsättningen är det första som slår läsaren vilka stora belopp det handlar om. Till exempel omsätter AB Volvo 312 miljarder kronor vilket motsvarar nästan 10 procent av Sveriges totala BNPBNP:. Dock är det endast en liten andel, knappt tre procent, av försäljningen som sker i Sverige.

Loading

Av alla storbolagen är ICA Gruppen det enda bolag som har väsentligt mer än en fjärdedel av sin försäljning i Sverige. Näst störst andel har Vattenfall med lite drygt en fjärdedel av omsättningen i Sverige.

Fortsätter vi med att titta på antalet anställda i företagen framträder ett liknande mönster. Securitas har flest anställda, lite drygt 280 000. Det är fler än som förvärvsarbetar i hela Göteborg. Dock är det inte ens tre procent av de anställda som finns i Sverige. Volvo Car Group är det bolag som har störst andel anställda i Sverige, 62 procent, vilket innebär runt 17 492 personer.

Loading

De bolag vi känner som svenska bolag, kanske främst av tradition och historia, är idag stora internationella koncerner. Alla länder de verkar i vill självklart försöka få ta del av det värdeskapande som varje dag sker. Alla vill få sin del av skattekakan. Givetvis är det välkommet att dessa bolag granskas, men läsare bör ha i minnet att en låg bolagsskattbolagsskatt: i Sverige inte nödvändningsvis innebär en låg total skatt internationellt. Inte heller blir det per definition en orättvis beskattning jämfört med bolag som har hela sin verksamhet på den svenska marknaden. Slutligen ska man inte heller glömma alla de andra skatteintäkter, utöver bolagsskatten, som dessa bolag ger upphov till, exempelvis arbetsgivaravgifter och kapitalinkomstskattkapitalinkomstskatt: på vinstutdelningarna.

av Christian Holmström

Publicerad: 2016-06-09

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande