Ekonomifakta

Nystartade företag efter näringsgren

Senast uppdaterad: 2024-03-25

För varje nystartat företag inom industrisektorn startades mer än fem inom tjänstesektorn år 2023. Ett liknande mönster kan spåras sedan mätningarna påbörjades 1993.

Loading

År 2023 startades cirka 55 000 företagföretag: inom tjänstesektorn. Nyetableringen är betydligt högre inom tjänstesektorn än inom industrin. Detta kan bland annat ha att göra med att det oftast innebär större kostnader att starta ett tillverkningsföretag än ett tjänsteföretag. Antalet nystartade företagföretag: inom industrinäringarna uppgick år 2023 till cirka 9 000 företagföretag:.

Nystartade företagföretag: inom branscherna jordbruk, skogsbruk och fiske inte är inkluderade i denna statistik. Under 2023 startades 1707 företagföretag: inom branschen. Vidare finns det flera tidsseriebrott att ta hänsyn till. Tidsseriebrott innebär att man inte direkt ska jämföra statistik före och efter ett tidsseriebrott då skillnader i statistiken kan ge upphov till en missvisande utveckling. Snarare ska man se till trenden över tid.

Den högsta tillväxttakten av nystartade företagföretag: under 2023 återfanns inom reklam och marknadsföring. Här ökade antalet nystartade företagföretag: med 7,5 procent. Branschen ökade med 71 företagföretag: jämfört med föregående år. Den branschbransch: där antalet nystartade företagföretag: minskade mest var finans, försäkring och fastigheter. Här startades det 1397 färre företagföretag: under 2023 jämfört med 2023. Det motsvarar en minskning om 24,3 procent.

Enligt ITPS och senare Tillväxtanalys är definitionen av ett nystartat företagföretag: att verksamheten är helt nystartad eller att den har återupptagits efter att ha varit vilande i minst 2 år. FöretagFöretag: som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring i juridisk form eller annan ombildning ingår inte.

Senast uppdaterad: 2024-03-25

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande