Ekonomifakta

Företagskonkurser

Senast uppdaterad: 2024-02-05

Under 2023 försattes 9 397 företag med sammanlagt 20 712 anställda i konkurs. Jämfört med år 2022 steg antalet konkuser med ungefär 29 procent. Antalet anställda i företag som gått i konkurs steg med cirka 28 procent.

Loading

Ett företagföretag: eller en person kan försättas i konkurskonkurs: om skulderna inte kan betalas. Om de ekonomiska problemen bedöms vara kortsiktiga kan man istället ansöka om företagsrekonstruktion. Man kan likna detta vid arbetsmarknadenarbetsmarknaden: där varselvarsel: om uppsägning måste lämnas om en arbetsgivarearbetsgivare: planerar att säga upp mer än fem tjänstertjänster:. VarselVarsel: behöver inte leda till uppsägning, på samma sätt som företagsrekonstruktion inte behöver leda till konkurskonkurs:. Faktiska konkurser kan här liknas vid uppsägningar och stigande arbetslöshetarbetslöshet:. När konjunkturen viker är konkurser alltså inte bara en indikator utan också ett mått på utfall.

Under helåret 2023 försattes 9 397 företagföretag: i konkurskonkurs:, vilket var ungefär 29 procent fler än år 2022. Det är däremto betydligt mycket färre företagföretag: än under början av 90-talet då Sverige genomled en djup ekonomisk kris. Därefter minskade gradvis konkurserna under ett antal år, ner till mer normala nivåer igen. Under 2000-talet har sedan uppgångar tillfälligt skett i samband med konjunkturnedgångar. I diagrammet ovan syns sådana toppar vid IT-kraschen i början av 00-talet, vid finanskrisen i slutet på samma årtionde och i samband med eurokrisen 2012-2013.

Antalet konkurser samvarierar med antalet anställda i företagföretag: som gått i konkurskonkurs:. Under kriser tenderar dock antalet anställda att stiga mycket fortare än antalet företagföretag:. Detta beror på att en mängd mindre företagföretag: försätts i konkurskonkurs: varje år, vilket späder ut antalet konkurser under krisår. Att större företagföretag: försätts i konkurskonkurs: har större påverkan på samhällsekonomin, vilket gör att antalet anställda kan vara en bättre variabel att följa under kristider.

Senast uppdaterad: 2024-02-05

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande