Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad - internationellt

Senast uppdaterad: 2023-07-21

Sverige har en hög sysselsättningsgrad jämfört med många andra länder. I åldersgruppen 20-64 år har Sverige den fjärde högsta sysselsättningsgraden i EU, näst efter Island, Nederländerna och Schweiz.

Loading

Sysselsättningsgrad , eller sysselsättningsandelsysselsättningsandel: som det också kallas, visar hur stor andel av befolkningen i en viss åldersgrupp, vanligtvis 15-74 år, som är sysselsatt. Sysselsättningsgraden i Sverige är hög jämfört med andra länder. Under 2023 var genomsnittet i EUEU: en sysselsättningsgrad på cirka 61 procent, vilket är drygt 8 procentenheter lägre än i Sverige. Studerar man istället åldersgruppen 20-64 år har Sverige EUEU::s fjärde högsta sysselsättningsgrad.

Genom att klicka på de mindre diagrammen kan du se hur sysselsättningsgraden har utvecklats över tid i olika europeiska länder. I de flesta länder sjönk sysselsättningsgraden under 2009 som en konsekvens av finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen. Sysselsättningsgraden minskade även drastiskt för många länder till följd av Coronakrisens effekter på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:. Efter krisen har det skett en uppgång i samtliga EUEU: länder. Från år 2021 till 2022, mellan åldrarna 15-74 ökade Sveriges sysselsättningsgrad med cirka 2 procentenheter. Island och Grekland ökade mest med nästan 3 procentenheter. Du kan även följa utvecklingen för Sverige månadsvis här .

Förutom konjunkturläget kan sysselsättningsgraden påverkas av befolkningens åldersfördelning , hur många som deltar i gymnasial eller eftergymnasial utbildningutbildning:, hur väl arbetsmarknadenarbetsmarknaden: fungerar och hur olika arbetsmarknadspolitiska programarbetsmarknadspolitiska program: är utformade. De som deltar i arbetsmarknadspolitiska program räknas som sysselsatta om de får lönlön: från arbetsgivaren. Om ersättning betalas ut direkt från staten till person räknas hen dock inte som sysselsatt.

Senast uppdaterad: 2023-07-21

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad