Ekonomifakta

VD-löner

Senast uppdaterad: 2024-02-07

Vad en VD tjänar varierar mellan olika branscher i näringslivet. Medianlönen ligger på 93 000 kronor i månaden och högst är den bland VD:ar inom industrin. Lägst är medianlönen för VD:ar inom byggsektorn samt jord- och skogsbruk.

Loading

Precis som alla löner varierar även lönerna bland VD:ar och de är i hög grad beroende av vilken branschbransch: man arbetar i. Generellt är lönerna något högre inom industriindustri:- och teknikbranscher och något lägre inom byggnads- och jordbruksverksamheter. Ser man till privata företag , oberoende av branschbransch:, ligger medianlönen på 95 000 kronor i månaden.

Spridningen bland lönerna är dock betydande både inom de olika branscherna och när man ser till samtliga VD-löner. Sorterar man hela näringslivets VD-löner från lägsta till högsta lönlön: kan man undersöka hur det ser ut i botten och i toppen av fördelningen, närmare bestämt den 10:e och 90:e percentilen. Hos de 10 procent som har lägst lönlön: ligger löneläget som högst på 58 500 kronor per månad. Ser man istället till den 90:e percentilen och de 10 procenten med högst lönlön: ligger den som lägst på 114 000 kronor per månad. Här nedanför kan du se hur lönespridningen ser ut i övriga branscher.

Att lönerna som redovisas här ligger lägre än många av de siffror som cirkulerar i media beror på att många undersökningar enbart fokuserar på de VD:ar som tjänar mest. Ser man lite bredare finner man att lönenivåerna är helt annorlunda i näringslivetnäringslivet: totalt sett.

Loading

Senast uppdaterad: 2024-02-07

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad