Ekonomifakta

Självförsörjning per kommun

Senast uppdaterad: 2024-07-02

Andelen personer som har en arbetsrelaterad inkomstnivå på över 19 050 kronor per månad skiljer sig mycket mellan landets olika kommuner. I Gällivare, Habo, Hammarö och Lerum var det i april mellan 82-83 procent i åldrarna 20-65 som tjänar över tre inkomstbasbelopp per år. Motsvarande andel i Perstorp, Högsby, Malmö och Ljusnarsberg var mellan 62-64 procent.

Loading

För att förstå hur ett lands arbetsmarknad fungerar och vilka utmaningar som den står inför är det viktigt att veta hur många i landet som försörjer sig själva. Det finns ingen vedertagen definition av vad det innebär att vara självförsörjd och det är även svårt att mäta. SCBSCB: har i nyligen framtagen statistik börjat mäta den arbetsrelaterade inkomstnivån bland Sveriges befolkning. Tre inkomstbasbelopp motsvarar under år 2024 19 050 kronor per månad och används som en gräns för självförsörjning.

Kartan som visas ovan illustrerar hur stor andel av befolkningen i Sveriges olika kommuner i åldrarna 20-65 år som har en arbetsrelaterad inkomstnivå på över 19 050 kronor per månad. Studenter är exkluderade i de här beräkningarna eftersom det är en investeringinvestering: för att personen i framtiden ska kunna bli självförsörjande. På nationell nivå så har 4 468 949 personer eller drygt 73 procent ett arbete som sin huvudsakliga inkomstkälla. Knappt 2 procent har pension som sin huvudsakliga inkomstkälla och knappt 3 procent får sin huvudsakliga försörjning genom arbetslöshetsersättning.

Senast uppdaterad: 2024-07-02

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad