Ekonomifakta

Haparanda

Haparanda stad

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 177 invånare.

Haparanda stad har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det tredje sämsta i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 275 180 kr, vilket var den tionde lägsta i landet. Kommunalskatten i Haparanda stad är 33,84 procent 2024.

Kommunens webbplats