Studieresultat - grundskolan

Omkring 112 700 elever gick ut grundskolan våren 2019. Nära var fjärde elev hade inte uppnått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen och saknade därmed fullständiga betyg från grundskolan.

I cirkeldiagrammet ovan visas andelen elever som gick ut grundskolan med betyget godkänt eller högre i alla ämnen våren 2019. Tre fjärdedelar av eleverna uppnådde kunskapskraven och fick fullständiga slutbetyg.

I det mindre diagrammet kan du också se andelen elever som gått ut grundskolan utan att ha nått målen för godkänt i minst ett ämne. Förra läsåret hade drygt 24 procent av eleverna inte uppnått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen. Dessutom hade lite mer än 15 procent, totalt 17 400 elever, inte uppnått godkänt i svenska, engelska eller matematik. Dessa elever är inte behöriga till något program på gymnasiet och har större risk än andra att hamna i ungdomsarbetslöshet eller utanförskap.

De flesta elever som saknar behörighet i ett av de tre grundämnena saknar behörighet i matematik. Under senaste läsåret saknade omkring 6 100 elever behörighet i samtliga tre ämnen. Att sakna betyg i ett eller flera ämnen ska dock inte förväxlas med ett uteblivet slutbetyg. Slutbetyg utfärdas till alla elever i grundskolan när skolplikten avslutas oberoende av hur eleverna har presterat vad gäller de mål- och kunskapsrelaterade kriterierna.

Betygen i grundskolan sätts idag enligt en sexradig skala som sträcker sig från A till F. Högsta möjliga betyg motsvaras av ett A och E betyder godkänt. Ett F innebär att eleven är underkänd i ämnet. Elever med hög frånvaro kan få ett streck då betyg är svåra att sätta. För att kvalificera sig till ett gymnasieprogram efter grundskolan krävs minst godkänt i 8 ämnen varav matematik, svenska och engelska måste vara inräknade.

 

Betygsättning före 2011 års skollag

Dagens betygsskala (A-F) infördes med den nya skollagen 2011. Till elever som påbörjade sina studier innan dess gavs betygen Mycket väl godkänt (MVG), Väl godkänt (VG), Godkänt (G) och Icke godkänt (IG)