Frihandel

Sveriges välstånd har alltid byggt på handel med omvärlden. När vår ekonomi växte som snabbast utgjorde svenska varor och tjänster nästan 2 procent av världens export. Detta trots att vi befolkningsmässigt inte ens utgjorde 0,3 procent av världens befolkning.

Sverige är ett mycket exportberoende land. Idag exporterar vi varor och tjänster till ett värde som motsvarar 44 procent av BNP. Denna andel är betydligt högre nu än den var i början av 1990-talet, men har fallit tillbaka något sedan tiden strax före finanskrisen. Utöver ekonomisk tillväxt skapar frihanel förutsättningar för en hållbar tillväxt och produktion av varor och tjänster. Detta kan du läsa mer om här. Är du intresserad av handel ur ett historiskt perspektiv? Då hittar du information här.

Sverige har liksom andra västländer gjort en fantastisk välståndsresa de senaste 200 åren. Under många århundraden stod vår tillväxt i princip still. Människor hade det ungefär likadant i jordbrukssamhället som tidigare generationer hade haft och som kommande skulle komma att få det. Livet var på många sätt tufft – man svalt ibland, frös på vintern och medellivslängden var låg. Vid mitten av 1800-talet utvecklades teknik snabbt och Sverige började industrialiseras. Sverige fick också en exportinriktad industri och tillväxten började ta fart. Plötsligt kunde vi börja tillverka mycket mer - produktiviteten i arbetet steg kraftigt. År 2020 var BNP per capita 25 gånger högre än 1870.

Teknikutveckling liksom utveckling av institutioner - så som äganderätt, domstolar, rikets styrning med mera - i samhället har utvecklats snabbt. Det är i grunden denna välståndsresa som gör allt det vi idag tar förgivet möjligt. Det handlar till exempel om skola, högkvalitativ sjukvård, bra bostäder och mat på bordet. Helt avgörande i denna utveckling har handel med omvärlden varit. Bruttovärdet av export och import har stigit från ca 20 procent av BNP 1850 till dagens 90 procent. Vårt välstånd, våra inkomster och möjligheter är alltså beroende av vår handel med omvärlden. Skulle du vilja läsa mer om frihandel finns flera texter tillgängliga nedan. Eller kanske föredrar du att lyssna? Då finns frihandelspodden tillgänglig via följande länk.

Ekonomi och handelstatistik