Ekonomifakta

Marknadens förväntning om styrräntan

Senast uppdaterad: 2024-07-01

Räntemarknadens förväntningar visar hur investerare tror att styrräntan kommer utvecklas. Marknadens prissättning för december är 2,43 procent för RIBA-kontrakt och 2,40 procent för FRA-kontrakt. Exakt hur styrräntan blir vet ingen med säkerhet.

Loading

Riksbank Futures (RIBARIBA:) och StiborStibor: FRAFRA: (FRAFRA:) är två finansiella instrument som används på den svenska räntemarknaden för att hantera ränterisker. Vid köp- och säljtillfället prissätts de olika kontrakten utifrån köparnas och säljarnas förväntning på räntans utveckling. Om investerarna förväntar sig en högre räntaränta: ökar räntesatserna i kontrakten och vice versa. Marknadens förväntning utgör alltså inte en samlad prognosprognos: utan en samlad prissättning.

Både RIBARIBA: och FRAFRA:-kontrakt utgår från ett fiktivt lån med löptidlöptid: motsvarande perioden mellan två IMM-datumIMM-datum: och som slutavräknas mot den genomsnittliga räntan för aktuell period. Den främsta skillnaden mellan instrumenten är att RIBARIBA:-kontrakt är baserade på Riksbankens officiella styrräntastyrränta:, medan FRAFRA:-kontrakt är baserade på StiborStibor:-räntan. Båda används för att hantera ränterisker, men de använder alltså olika referensräntor och är därmed lämpliga för olika syften och marknadsbehov.

Utöver räntemarknadens förväntningar på styrräntan finns det prognoser som genomförs av bland annat RiksbankenRiksbanken: och Konjunkturinstitutet.

Senast uppdaterad: 2024-07-01

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi