Ekonomifakta

Regional arbetskraftsinvandring

Senast uppdaterad: 2023-08-15

Nära 0,8 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige utgörs av arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES. Drygt var fjärde aktivt arbetstillstånd är utfärdat till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

Loading

Hur många personer från länder utanför EUEU:/EESEES: som arbetar i de olika länen beror på vilka jobbmöjligheter som finns. Störst antal återfinns i regionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Ser man ser till arbetskraftsinvandringen som andel av sysselsättningen så utgör den en mycket liten del, omkring 0,8 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige. Andelen är högst i Stockholms län men ligger även här på en mycket liten andel av den totala sysselsättningen i länet, drygt en procent. Andelen arbetskraftsinvandrare är som lägst i Jämtlands län, där omkring två promille av alla sysselsatta är arbetskraftsinvandrare från utanför EUEU:/EESEES:.

Inom EUEU:/EESEES: råder fri rörlighetarbetsmarknadenarbetsmarknaden: men personer från länder utanför EUEU:/EESEES: behöver ett arbetstillstånd för att få jobba i Sverige. För att ett arbetstillstånd ska beviljas måste den sökande redan ha ett jobberbjudande i Sverige och arbetsgivaren måste kunna erbjuda en lönlön: som minst ligger i linje med kollektivavtalkollektivavtal: eller praxis i branschen. Arbetsgivaren måste först också utlysa jobbet på den europeiska arbetsmarknadenarbetsmarknaden: innan personal kan sökas från länder utanför EUEU:/EESEES:. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för att få arbetstillstånd här .

I augusti 2023 var 59 156 arbetstillstånd giltiga. Av dem var cirka 20 procent utfärdade till mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. Utöver dessa var yrken inom restaurangbranschen vanligt förekommande. Vilken månad statistiken är framtagen kan påverka utfallet. Framförallt påverkas säsongsberoende yrken såsom bärplockare. I tabellen nedanför kan du se vilka yrken som lockar flest utländska talanger till Sverige.

Loading

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad