Punktskatter

Punktskatter är konsumtionsskatter som tas ut på specifika varor och tjänster. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt och koldioxidskatt. Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning.

I försäljningspriset på en vara eller tjänst ingår ett flertal skatter såsom moms, löneskatt, övriga produktionsskatter samt i vissa fall punktskatter.

Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning. Alkoholskatten, tobaksskatten och energiskatterna är exempel där så är fallet.

Punktskatterna svarar idag för en relativt stor del av statens inkomster. De uppgår årligen till cirka 140 miljarder kronor.

Punktskatterna på energi och koldioxid bidrar, som visas i diagrammet, med över hälften av de totala skatteintäkterna från punktskatterna. Dessa poster drar gemensamt in över 75 miljarder kronor till statskassan.

Tre relativt nya punktskatter är kemikalieskatten som infördes 2017 och flygskatten som introducerades året därpå samt skatten på plastbärkassar som infördes 2020.

Punktskatter

Skatteintäkt år 2021

Miljarder kronor
Tobaksskatt*11,7
Alkoholskatt**17,0
Energi-, och koldioxidskatt76,4
Energiskatt på elektrisk kraft27,9
Energiskatt bensin11,5
Energiskatt oljeprodukter14,9
Energiskatt övrigt0,2
Koldioxidskatt bensin7,3
Koldioxidskatt oljeprodukter14,3
Koldioxidskatt övrigt0,4
Övriga skatter på miljö och energi5,4
Kemikalieskatt1,8
Flygskatt0,5
Skatt på plastbärkassar0,5
Övr skatter på energi o miljö2,7
Skatt på vägtrafik22,5
Fordonsskatt15,6
Vägavgifter1,3
Trängselskatt2,9
Skatt på trafikförsäkringspremier2,8
Övriga punktskatter7,6
= Summa punktskatter140,6
LADDA NER
Källa: Ekonomistyrningsverket
Uppgifterna är preliminära. * Inklusive skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. ** Inklusive skatt på privatinförsel av alkohol och tobak.