Punktskatter

Punktskatter är konsumtionsskatter som tas ut på specifika varor och tjänster. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt och koldioxidskatt. Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning.

I försäljningspriset på en vara eller tjänst ingår ett flertal skatter såsom moms, löneskatt, övriga produktionsskatter samt i vissa fall punktskatter.

Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning. Alkoholskatten, tobaksskatten och energiskatterna är exempel där så är fallet.

Punktskatterna svarar idag för en relativt stor del av statens inkomster. De uppgår årligen till cirka 135 miljarder kronor.

Punktskatterna på energi och koldioxid bidrar, som visas i diagrammet, med över hälften av de totala skatteintäkterna från punktskatterna. Dessa poster drar gemensamt in nästan 75 miljarder kronor till statskassan.

Två relativt nya punktskatter är kemikalieskatten som infördes 2017 och flygskatten som introducerades året därpå.

Punktskatter

Skatteintäkt år 2020

Miljoner kronor
Tobaksskatt*11 912
Alkoholskatt**16 279
Energi-, och koldioxidskatt72 090
Energiskatt på elektrisk kraft26 244
Energiskatt bensin11 192
Energiskatt oljeprodukter14 162
Energiskatt övrigt106
Koldioxidskatt bensin7 096
Koldioxidskatt oljeprodukter13 136
Koldioxidskatt övrigt155
Övriga skatter på miljö och energi6 161
Kemikalieskatt1 629
Flygskatt495
Övr skatter på energi o miljö155
Skatt på vägtrafik21 581
Fordonsskatt14 679
Vägavgifter1 259
Trängselskatt2 850
Skatt på trafikförsäkringspremier2 793
Övriga punktskatter7 664
= Summa punktskatter135 687
LADDA NER
Källa: Ekonomistyrningsverket
Uppgifterna är preliminära. * Inklusive skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. ** Inklusive skatt på privatinförsel av alkohol och tobak.