Punktskatter

Punktskatter är konsumtionsskatter som tas ut på specifika varor och tjänster. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt och koldioxidskatt. Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning.

I försäljningspriset på en vara eller tjänst ingår ett flertal skatter såsom moms, löneskatt, övriga produktionsskatter samt i vissa fall punktskatter.

Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning. Alkoholskatten, tobaksskatten och energiskatterna är exempel där så är fallet.

Punktskatterna svarar idag för en relativt stor del av statens inkomster. De uppgår årligen till över 125 miljarder kronor.

Punktskatterna på energi och koldioxid bidrar, som visas i diagrammet, med över hälften av de totala skatteintäkterna från punktskatterna. Dessa poster drar gemensamt in cirka 70 miljarder kronor till statskassan.

Punktskatter

Skatteintäkt år 2017

Miljoner kronor
Tobaksskatt11 872
Alkoholskatt*14 434
Energi-, och koldioxidskatt70 104
Energiskatt på elektrisk kraft22 959
Energiskatt bensin11 559
Energiskatt oljeprodukter11 808
Energiskatt övrigt248
Koldioxidskatt bensin7 769
Koldioxidskatt oljeprodukter15 381
Koldioxidskatt övrigt381
Övriga skatter på miljö och energi4 204
Skatt på vägtrafik19 924
Fordonsskatt13 273
Vägavgifter1 015
Trängselskatt2 743
Skatt på trafikförsäkringspremier2 893
Övriga punktskatter7 025
= Summa punktskatter127 563
LADDA NER
Källa: Ekonomistyrningsverket
Uppgifterna är preliminära.
* Inklusive skatt på privatinförsel av alkohol och tobak.