Punktskatter

Punktskatter är konsumtionsskatter som endast tas ut på speciella varor och tjänster. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt och koldioxidskatt. Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning.

I försäljningspriset på en vara eller tjänst ingår ett flertal skatter såsom moms, löneskatt, övriga produktionsskatter samt i vissa fall så kallade punktskatter.

Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning. Alkoholskatten, tobaksskatten och energiskatterna är exempel där så är fallet.

Punktskatterna svarar idag för en stor del av statens inkomster. De uppgår årligen till över 100 miljarder kronor.

Punktskatterna på energi och koldioxid bidrar, som visas i diagrammet, med över hälften av de totala skatteintäkterna från punktskatterna. Dessa poster drar gemensamt in nära 70 miljarder kronor till statskassan.

Punktskatter

Skatteintäkt år 2016

Miljoner kronor
Tobaksskatt11 918
Alkoholskatt*13 931
Energi-, och koldioxidskatt68 705
Energiskatt på elektrisk kraft21 059
Energiskatt bensin11 908
Energiskatt oljeprodukter11 305
Energiskatt övrigt295
Koldioxidskatt bensin8 219
Koldioxidskatt oljeprodukter15 355
Koldioxidskatt övrigt564
Övriga skatter på miljö och energi5 191
Skatt på vägtrafik19 696
Övriga punktskatter6 984
= Summa punktskatter126 426
Källa: Ekonomistyrningsverket
Uppgifterna är preliminära.
* Inklusive skatt på privatinförsel av alkohol och tobak.