Punktskatter

Punktskatter är konsumtionsskatter som tas ut på specifika varor och tjänster. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt och koldioxidskatt. Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning.

I försäljningspriset på en vara eller tjänst ingår ett flertal skatter såsom moms, löneskatt, övriga produktionsskatter samt i vissa fall punktskatter.

Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning. Alkoholskatten, tobaksskatten och energiskatterna är exempel där så är fallet.

Punktskatterna svarar idag för en relativt stor del av statens inkomster. De uppgår årligen till cirka 130 miljarder kronor.

Punktskatterna på energi och koldioxid bidrar, som visas i diagrammet, med över hälften av de totala skatteintäkterna från punktskatterna. Dessa poster drar gemensamt in drygt 70 miljarder kronor till statskassan.

Två relativt nya punktskatter är kemikalieskatten som infördes 2017 och flygskatten som introducerades året därpå.

Punktskatter

Skatteintäkt år 2018

Miljoner kronor
Tobaksskatt12 374
Alkoholskatt*14 920
Energi-, och koldioxidskatt73 001
Energiskatt på elektrisk kraft24 803
Energiskatt bensin11 634
Energiskatt oljeprodukter13 348
Energiskatt övrigt233
Koldioxidskatt bensin7 656
Koldioxidskatt oljeprodukter14 905
Koldioxidskatt övrigt423
Övriga skatter på miljö och energi3 685
Kemikalieskatt1 377
Flygskatt1 268
Övr skatter på energi o miljö1 041
Skatt på vägtrafik19 835
Fordonsskatt13 155
Vägavgifter1 071
Trängselskatt2 723
Skatt på trafikförsäkringspremier2 886
Övriga punktskatter6 638
= Summa punktskatter130 452
LADDA NER
Källa: Ekonomistyrningsverket
Uppgifterna är preliminära.
* Inklusive skatt på privatinförsel av alkohol och tobak.