Kommunens skatteintäkter, Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 180 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 66:e lägsta i landet med 44 820 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.