Största privata arbetsgivare, Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 946 invånare. Största privata arbetsgivare är Veoneer Sweden AB med 575 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.