Andel företagare, Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 11 810 människor (2019). Landarealen är 429 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.