Förvärvsfrekvens, Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 11 810 människor (2019). Landarealen är 429 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.