Skattesats, Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 180 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Vårgårda kommun till 33,09 procent, vilket var den 113:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.