Befolkningsökning, Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 180 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Vårgårda kommun den 26:e högsta i landet med 4,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.