Befolkningsökning, Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 946 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Vårgårda kommun den 45:e högsta i landet med 4,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.