Befolkningsökning, Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 384 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Vårgårda kommun den 31:a högsta i landet med 3,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.