Medelålder, Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 180 invånare. Värdet för medelålder är det 64:e lägsta i landet med 41,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.