Invånare i kommunen, Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 946 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 102 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.