Invånare i kommunen, Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 268 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 106 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.