Kommunens kostnader, Vara

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 162 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 76:e lägsta i landet med 58 843 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.