Kommunens skatteintäkter, Vara

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 162 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 82:a lägsta i landet med 45 416 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.