Anställda i kommunen, Vara

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 162 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 425 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.