Andel förtidspensionärer, Vara

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 162 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det fjortonde högsta i landet med 6,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.