Andel företagare, Vara

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 162 invånare. Värdet för andel företagare är det 53:e högsta i landet med 8,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.