Andel företagare, Vara

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 096 invånare. Värdet för andel företagare är det 50:e högsta i landet med 9,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.