Andel högutbildade, Vara

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 162 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 56:e lägsta i landet med 14,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.