Skattesats, Vara

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 066 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Vara kommun till 33,85 procent, vilket var den 99:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.