Befolkningsökning, Vara

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 162 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Vara kommun nära genomsnittet med 1,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.