Kommunens skatteintäkter, Vänersborg

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 636 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 198 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.