Anställda i kommunen, Vänersborg

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 636 invånare. Värdet för anställda i länet är det 51:a högsta i landet med 3 068 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.