Företagsklimat, ranking 1-290, Vänersborg

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 904 invånare. Det lokala företagsklimatet rankas som nummer 130 av 290 i Sverige år 2023.

Lokalt företagsklimat är en undersökning som årligen utförs av Svenskt Näringsliv och mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på 18 faktorer som viktas olika. Tyngst väger företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Detta står för en tredjedel av rankingen.