Andel företagare, Vänersborg

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 904 invånare. Värdet för andel företagare är det 53:e lägsta i landet med 5,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.