Andel högutbildade, Vänersborg

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 636 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 84:e högsta i landet med 23,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.