Skattesats, Vänersborg

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 624 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Vänersborgs kommun till 33,69 procent, vilket var den 117:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.