Skattesats, Vänersborg

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 636 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Vänersborgs kommun till 33,69 procent, vilket var den 118:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.