Befolkningsökning, Vänersborg

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 904 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Vänersborgs kommun nära genomsnittet med 0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.