Befolkningsökning, Vänersborg

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 012 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Vänersborgs kommun nära genomsnittet med 1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.