Kommunens kostnader, Ulricehamn

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 704 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 93:e lägsta i landet med 58 062 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.