Kommunens skatteintäkter, Ulricehamn

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 898 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 498 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.