Andel förtidspensionärer, Ulricehamn

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 24 445 människor (2018). Landarealen är 1 051 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.