Andel högutbildade, Ulricehamn

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 898 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 20,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.