Skattesats, Ulricehamn

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har 25 087 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Ulricehamns kommun till 32,53 procent, vilket var den 69:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.